mang đến mang Dự án Emerald Đình Thôn , bất cứ ai lúc bước đi qua cổng số đông cộng cảm thấy sự so sánh: đều con