Tổ hợp chung cư Hanoi Landmark 51 là dự án gồm Tòa nhà hỗn hợp đa năng cao 51 tầng nổi trên khu đất có toàn diện