Khu đô thị Goldmark City – Thành phố trong Khu vườn, được thi công với 4 quảng trường và 9 tòa nhà cao 40 tầng, xây