Khu đô thị cao cấp Sun Legacy 69B Thụy Khuê là sự nối tiếp sau những thắng lợi vào bản đồ bất động sản của Tập