Tập đoàn Sun Group được xây dựng tại Việt Nam năm 2007, đến nay đã thực hiện hàng loạt các Căn hộ góp phần thúc đẩy