FLC Garden City Khu đô thị trọng điểm của tập đoàn FLC trong năm 2015 với các loại phân khúc được đánh giá là tốt tại