Tổ hợp căn hộ Mon City là một thành phố thu nhỏ tiến bộ với không gian sống chất lượng cùng các tiện ích cao cấp