Thuế, phí chuyển nhượng căn hộ chung cư


Phí chuyển nhượng công ty được quy định như sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

     NĐ /2016/NĐ - CP về lệ phí trước bạ

     Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung năm 2012

2. Lệ phí trước bạ

Khoản 1 điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ - CP qui định đối tượng chịu lệ phí trước bạ bao gồm nhà, đất. 

Theo qui định tại điều 5, 6, 7 Nghị định 140/2016/NĐ - CP thì lệ phí trước bạ phải nộp khi chuyển nhượng căn hộ chung cư là Lệ phí trước bạ phải nộp khi chuyển nhượng  căn hộ chung cư là: Lệ phí trước bạ = 0,5% * GIá tính lệ phí trước bạ (GIá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành).

Thuế thu nhập cá nhân

Khoản 5 điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở. Điều 14 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định: "Điều 14. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản theo từng lần chuyển nhượng trừ giá mua bất động sản và các chi phí liên quan, cụ thể như sau:

a) Giá chuyển nhượng bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng;

b) Gía mua bất động sản là giá theo hợp đồng tại thời điểm mua; 

c) Các chi phí liên quan được trừ căn cứ vào chứng từ, hoá đơn theo quy định của pháp luật, bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất; chi phí cải tạo đất, cải tạo nhà, chi phí san lắp mặt bằng; chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc trên đất; các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản. 

 1. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng bất động sản.
 2. Chính phủ quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp không xác định được giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định có hiệu lực tại thời điểm chuyển nhượng. 
 3. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật".

Căn cứ Điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định

"Điều 23 Biểu thuế toàn phần

1. Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật này. 

2. Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:


Thu nhập tính thuếThuế suất (%)

a) Thu nhập từ đầu vốn

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 

5%
c) Thu nhập từ trúng thưởng10%
d) Thu nhập từ thừa kế quà tặng 10%

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Luật này.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật này.

20%

0,1%

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại Khoản 1 Điều 14 của Luật này

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Luật này 

25%

2%

Căn cứ vào các quy định trên thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định theo 2 cách:

 • Cách 1: Nếu xác định được gái bán, giá mua: 

Thuế thu nhập cá nhân = 25% * (giá bán - giá mua)

 • Cách 2: Nếu không xác định được giá bán, giá mua

Thuế thu nhập cá nhân = 2% * Giá chuyển nhượng . 

Ngoài ra, khi chuyển nhượng căn hộ chung cư bạn còn phải chịu các khoản phí như: Phí công chứng, phí hồ sơ, phí đo vẽ....

3. Thủ tục chuyển nhượng chung cư

 • Bước 1: Chủ hộ tức là người bán nộp đơn lên cho chủ đầu tư xin chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư của mình. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra căn hộ của người bán có thanh toán chậm tiến độ không, có đang thế chấp HĐMB vay vốn ngân hàng hay không. Nếu không có vấn đề gì, chủ đầu tư sẽ thông báo cho chủ hộ là căn hộ đủ điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.
 • Bước 2: Hai bên bán và bên mua cùng nhau ra văn phòng công chứng làm hợp đồng chuyển nhượng mua bán căn hộ chung cư. Khi mua bán căn hộ sau bước này bên bán và bên mua đã không còn ràng buộc gì nên bên mua sẽ chuyển tiền mua căn hộ cho bên bán sau bước này. 
 • Bước 3: Một trong hai bên (bên bán hoặc bên mua đều được) ra chi cục thuế (căn hộ thuộc quận nào thì ra chi cục thuế quận đó) lấy biên lai thuế và đóng thuế. Theo quy định Luật Thuế thu nhập cá nhân thì bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp Thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên hai bên có thể tự thoả thuận bên có nghãi vụ nộp thuế.
 • Bước 4: Lấy biên lai về, gom hết các giấy tờ nộp lại cho chủ đầu tư để xin xác nhận đã chuyển nhượng căn hộ.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Dưới đây là những giấy tờ mà bạn cần chuẩn bị để chuyển nhượng căn hộ chung cư:

 1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (theo mẫu);
 2. GIấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (bản chính + bản sao chứng thưc);
 3. CMTND, Sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua (bản sao công chứng);
 4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà (công chứng);
 5. Biên lai thông báo nộp thuế và xác nhận đã nộp thuế;
 6. Hồ sơ kỹ thuật căn hộ (bản chính);
 7. GIấy xác nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư.

4. Những câu hỏi thường gặp liên quan đến tới thuế, phí phải chịu khi chuyển nhượng chung cư

Chuyển nhượng chung cư pahir nộp những loại thuế nào?

        Thông thường khi chuyển nhượng căn hộ chủ yếu nộp khoảng 2 loại thuế chính. Bao gồm lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân. Trong đó lệ phí trước bạ được tính bằng 0,5% * GIá tính lệ phí trước bạ. Mức giá này do UBND tỉnh hoặc thành phố trực tiếp quy định. Thuế thu nhập cá nhân được tính 2%* Giá chuyển nhượng. Đây là mức giá so sánh khi không xác định được giá bán và gía mua. Một số trường hợp còn tình khoảng 25% nếu đã xác định được giá bán và giá mua cụ thể.

Hồ sơ chuyển nhượng căn hộ chung cư bao gồm những gì?

       Thông thường việc mua bán chung cư hay là nhà đất cũng đều phải lập hợp đồng. Sau đó, 2 bên mua và bán sẽ trực tiếp thực hiện sang tên trước bạ. Trong đó bộ hồ sơ chuyển nhượng gồm đầy đủ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Hoặc đơn đề nghị chuyển nhượng, Giấy CMND - SHK, hợp đồng chuyển nhượng và bản vẽ căn hộ. Hơn nữa, cũng cần giấy tờ thế chấp nếu căn hộ đang được thế chấp.

Nên hay không nên lựa chọn chuyên gia tư vấn về vấn đề chuyển nhượng chung cư?

       Nhìn chung việc lựa chọn chuyên gia tư vấn là điều kiện cần thiết bạn nên làm. Bởi lẽ nhân viên tư vấn sẽ hổ trợ bạn triệt để vấn đề mua bán căn hộ chung cư. Nhất là trong việc xác thực tính pháp lý và nhận định giá cả căn hộ. Hơn nữa các nhân viên tư vấn còn giúp bạn hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ nhanh gọn và chính xác. Tuy nhiên, trong quá trình lựa chọn người môi giới bạn cần lưu ý. Tuyệt đối, các bạn không nên quá chủ quan mà cần tìm các đơn vị uy tín để đảm bảo an toàn. Bởi lẽ hiện nay có rất nhiều cò, môi giới hoạt động. Nếu bạn không cẩn thận sẽ bị lừa gạt về tiền bạc hoặc là mua phải căn hộ không hợp pháp.

Khi chuyển nhượng chung cư cần chú ý những vấn đề gì?

     Đảm bảo người chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán bao gồm các khoản tiền phải thanh toán các đợt theo thông báo của chủ đầu tư, lãi thanh toán trả chậm các đợt,..tại thời điểm chuyển nhượng.

    Nắm rõ các thông tin về chủ đầu tư, người chuyển nhượng, đối tượng chuyển nhượng trước khi bắt đầu làm thủ tục mua bán nhà chung cư. Nếu không những thông tin ghi trong hợp đồng sẽ bị sai lệch dẫn đến tranh chấp.

     Xác định căn hộ chung cư có giá trị pháp lý chưa, có đủ điều kiện chuyển nhượng, và được sự cho phép chuyển nhượng của chủ đầu tư hay chưa (đối với trường hợp chưa có sổ hồng). 

Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận


0981527390